Moja zóna

Štefan Rybár

Matice slovenskej 24, 091 01 Stropkov
44423853
1080223529
Nemá
nezistený
01.10.2008
Výroba náradia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A