Moja zóna

POZSON, s. r. o.

Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
44446675
2820002702
Nemá
nezistený
19.12.2008
Iná tlač

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod POZSON, s. r. o.


Štatutári POZSON, s. r. o.


Spoločníci POZSON, s. r. o.


Predmety podnikania POZSON, s. r. o.


Kataster POZSON, s. r. o.


Skrátené výkazy POZSON, s. r. o.