Moja zóna

Ing. Ľubomír Radič

Sv.Ladislava 29, 040 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves
44452446
1079304039
Nemá
nezistený
08.10.2008
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A