Moja zóna

MIGroup 21, s. r. o.

Mečíkova 54/6788, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
44455062
2022706411
SK2022706411
nezistený
31.10.2008
Počítačové programovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,51
0,63
1,4
19,3 %
52,4 tis. €
1 727,1 %
2020/2019
94,1 tis. €
374,1 %
2020/2019
0,51
729,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskMIGroup 21, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

TržbyMIGroup 21, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringMIGroup 21, s. r. o.


12,54
0,81
0,14
2,39

Zisk pred zdanenímMIGroup 21, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

EBITDAMIGroup 21, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod MIGroup 21, s. r. o.


Štatutári MIGroup 21, s. r. o.


Spoločníci MIGroup 21, s. r. o.


Predmety podnikania MIGroup 21, s. r. o.


Kataster MIGroup 21, s. r. o.


Skrátené výkazy MIGroup 21, s. r. o.