Moja zóna

MILO SLOVAK ROAD, s. r. o.

Hraničná 18, 821 05 Bratislava
44455496
2022705003
SK2022705003
1 zamestnanec
01.11.2008
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-1,24
0,08
0,04
1 668,4 %
-15,3 tis. €
-27,9 %
2020/2019
N/A
-1,24
-201,5 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskMILO SLOVAK ROAD, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

TržbyMILO SLOVAK ROAD, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

SkóringMILO SLOVAK ROAD, s. r. o.


-19,43
-15,68
n/a
0,07

Zisk pred zdanenímMILO SLOVAK ROAD, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

EBITDAMILO SLOVAK ROAD, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

Koneční uživatelia výhod MILO SLOVAK ROAD, s. r. o.


Štatutári MILO SLOVAK ROAD, s. r. o.


Spoločníci MILO SLOVAK ROAD, s. r. o.


Predmety podnikania MILO SLOVAK ROAD, s. r. o.


Kataster MILO SLOVAK ROAD, s. r. o.


Skrátené výkazy MILO SLOVAK ROAD, s. r. o.