Moja zóna

G.I.D. s. r. o.

Boženy Němcovej 8, 811 01 Bratislava 1
44470452
2022721448
Nemá
nezistený
30.10.2008
Prieskum trhu,mienky

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A