Moja zóna

Mramor design s. r. o.

Mierové nám. 42, 911 01 Trenčín
44475438
2022705674
Nemá
nezistený
04.11.2008
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,03
-0,04
0,05
22,5 %
-6,34 tis. €
64,9 tis. €
-0,03
N/A
N/A

ZiskMramor design s. r. o.


2014
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €

TržbyMramor design s. r. o.


2014
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringMramor design s. r. o.


24,19
0,77
0,11
4,44

Zisk pred zdanenímMramor design s. r. o.


2014
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €

EBITDAMramor design s. r. o.


2014
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €

Koneční uživatelia výhod Mramor design s. r. o.


Štatutári Mramor design s. r. o.


Spoločníci Mramor design s. r. o.


Predmety podnikania Mramor design s. r. o.


Kataster Mramor design s. r. o.


Skrátené výkazy Mramor design s. r. o.