Moja zóna

DENAF s.r.o.

Lazovná 536/35, 974 01 Banská Bystrica
44488441
2022717378
SK2022717378
1 zamestnanec
25.11.2008
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,13
0,46
0,2
71,7 %
6,37 tis. €
-51,6 %
2020/2019
238 tis. €
79,7 %
2020/2019
0,13
-58,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE