Moja zóna

BABS, spol. s r. o.

Pluhová 32, 831 03 Bratislava
44488998
2022725496
SK2022725496
nezistený
22.11.2008
Inžinierske čin,poraden.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,33
0,4
4,52
16,9 %
20 tis. €
60,1 %
2020/2019
31,5 tis. €
-34,9 %
2020/2019
0,33
21,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskBABS, spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

TržbyBABS, spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringBABS, spol. s r. o.


n/a
0,83
n/a
4,52

Zisk pred zdanenímBABS, spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

EBITDABABS, spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

Koneční uživatelia výhod BABS, spol. s r. o.


Štatutári BABS, spol. s r. o.


Spoločníci BABS, spol. s r. o.


Predmety podnikania BABS, spol. s r. o.


Kataster BABS, spol. s r. o.


Skrátené výkazy BABS, spol. s r. o.