Moja zóna

Cool Express, s.r.o.

Jesenského 82, 943 01 Štúrovo
44529759
2022732096
SK2022732096
nezistený
10.12.2008
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,04
0,17
0,68
75,7 %
5,73 tis. €
144,2 %
2020/2019
402 tis. €
90,3 %
2020/2019
0,04
144,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskCool Express, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

TržbyCool Express, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

SkóringCool Express, s.r.o.


n/a
0,24
0,04
1,4

Zisk pred zdanenímCool Express, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDACool Express, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €

Koneční uživatelia výhod Cool Express, s.r.o.


Štatutári Cool Express, s.r.o.


Spoločníci Cool Express, s.r.o.


Predmety podnikania Cool Express, s.r.o.


Kataster Cool Express, s.r.o.


Skrátené výkazy Cool Express, s.r.o.