Moja zóna

InGate Solar A, s. r. o.

Poštová 3, 811 06 Bratislava
44545215
2022751885
Nemá
nezistený
01.01.2009
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A