Moja zóna

InGate Solar A, s. r. o.

Poštová 3, 811 06 Bratislava
44545215
2022751885
Nemá
nezistený
01.01.2009
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod InGate Solar A, s. r. o.


Štatutári InGate Solar A, s. r. o.


Spoločníci InGate Solar A, s. r. o.


Predmety podnikania InGate Solar A, s. r. o.


Kataster InGate Solar A, s. r. o.


Skrátené výkazy InGate Solar A, s. r. o.