Moja zóna

Podnik verejnoprospešných služieb obce Kolíňany

Námestie L.A. Aranya 528, 951 78 Kolíňany
44557221
2022738102
SK2022738102
5-9 zamestnancov
01.01.2009
Výst.obytných budov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
940 tis. €

Koneční uživatelia výhod Podnik verejnoprospešných služieb obce Kolíňany


Štatutári Podnik verejnoprospešných služieb obce Kolíňany


Spoločníci Podnik verejnoprospešných služieb obce Kolíňany


Predmety podnikania Podnik verejnoprospešných služieb obce Kolíňany


Kataster Podnik verejnoprospešných služieb obce Kolíňany


Skrátené výkazy Podnik verejnoprospešných služieb obce Kolíňany