Moja zóna

TRANSCONSULT s. r. o.

Hradská 108, 821 07 Bratislava
44559283
2022742403
SK2022742403
nezistený
10.01.2009
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,09
-0,09
-403,11
-0,2 %
-937 €
68 %
2018/2017
N/A
-0,09
72,6 %
2018/2017
N/A
N/A

ZiskTRANSCONSULT s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

TržbyTRANSCONSULT s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

SkóringTRANSCONSULT s. r. o.


2,18
1
n/a
-403,11

Zisk pred zdanenímTRANSCONSULT s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

EBITDATRANSCONSULT s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod TRANSCONSULT s. r. o.


Štatutári TRANSCONSULT s. r. o.


Spoločníci TRANSCONSULT s. r. o.


Predmety podnikania TRANSCONSULT s. r. o.


Kataster TRANSCONSULT s. r. o.


Skrátené výkazy TRANSCONSULT s. r. o.