Moja zóna

Life Science, s. r. o.

Poštová 3, 811 06 Bratislava
44588925
2022750950
SK2022750950
nezistený
22.01.2009
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,05
-0,07
2,24
18,8 %
-2,55 tis. €
-38,3 %
2019/2018
N/A
-0,05
-20,6 %
2019/2018
N/A
N/A

ZiskLife Science, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

TržbyLife Science, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringLife Science, s. r. o.


7,66
0,81
n/a
5,04

Zisk pred zdanenímLife Science, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

EBITDALife Science, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod Life Science, s. r. o.


Štatutári Life Science, s. r. o.


Spoločníci Life Science, s. r. o.


Predmety podnikania Life Science, s. r. o.


Kataster Life Science, s. r. o.


Skrátené výkazy Life Science, s. r. o.