Moja zóna

Mayer-Tech s.r.o.

Jókaiho 20/35, 945 01 Komárno
44590237
2022752655
SK2022752655
nezistený
27.01.2009
Služ.týk.sa teles.pohody

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,04
0,06
0,05
165,1 %
-1,27 tis. €
40,7 %
2020/2019
N/A
-0,04
-15,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskMayer-Tech s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

TržbyMayer-Tech s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

SkóringMayer-Tech s.r.o.


-4,44
-0,65
n/a
0,61

Zisk pred zdanenímMayer-Tech s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

EBITDAMayer-Tech s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

Koneční uživatelia výhod Mayer-Tech s.r.o.


Štatutári Mayer-Tech s.r.o.


Spoločníci Mayer-Tech s.r.o.


Predmety podnikania Mayer-Tech s.r.o.


Kataster Mayer-Tech s.r.o.


Skrátené výkazy Mayer-Tech s.r.o.