Moja zóna

CEMM, s. r. o.

Muránska 16, 050 01 Revúca
44591861
2022754349
Nemá
nezistený
29.01.2009
Veľkoobchod s odpadom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A