Moja zóna

Journeyman Slovakia s. r. o.

Zámocká 3, 811 01 Bratislava-Staré mesto
44596413
2022757319
SK2022757319
nezistený
28.01.2009
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,6
0,68
9,04
12,5 %
11,5 tis. €
182,8 %
2020/2019
33,8 tis. €
275,6 %
2020/2019
0,6
-1,7 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskJourneyman Slovakia s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

TržbyJourneyman Slovakia s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

SkóringJourneyman Slovakia s. r. o.


n/a
0,87
n/a
8,7

Zisk pred zdanenímJourneyman Slovakia s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

EBITDAJourneyman Slovakia s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod Journeyman Slovakia s. r. o.


Štatutári Journeyman Slovakia s. r. o.


Spoločníci Journeyman Slovakia s. r. o.


Predmety podnikania Journeyman Slovakia s. r. o.


Kataster Journeyman Slovakia s. r. o.


Skrátené výkazy Journeyman Slovakia s. r. o.