Moja zóna

go creative s.r.o.

Záhradná 1466/5, 962 31 Lukavica
44609418
2022754668
Nemá
nezistený
03.02.2009
Fotografické čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,34
0,37
0,36
8,4 %
1,66 tis. €
-57,3 %
2020/2019
5,2 tis. €
-42,1 %
2020/2019
0,34
-57,2 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE