Moja zóna

ESDESIGNS, s. r. o.

Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
44609931
2022759420
SK2022759420
nezistený
04.02.2009
Špecializ.dizajnér.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,11
0,08
0,1
244 %
-1,35 tis. €
-16,4 %
2020/2019
3,59 tis. €
7 %
2020/2019
-0,11
-40 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskESDESIGNS, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

TržbyESDESIGNS, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

SkóringESDESIGNS, s. r. o.


-3,52
-1,44
n/a
0,41

Zisk pred zdanenímESDESIGNS, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDAESDESIGNS, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod ESDESIGNS, s. r. o.


Štatutári ESDESIGNS, s. r. o.


Spoločníci ESDESIGNS, s. r. o.


Predmety podnikania ESDESIGNS, s. r. o.


Kataster ESDESIGNS, s. r. o.


Skrátené výkazy ESDESIGNS, s. r. o.