Moja zóna

Navarette s. r. o.

Kresánkova 7A, 841 05 Bratislava
44615353
2022763479
Nemá
nezistený
20.02.2009
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A