Moja zóna

Cobra Partners s. r. o.

Lietavská 12, 851 06 Bratislava
44618077
2022768946
Nemá
nezistený
18.02.2009
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Cobra Partners s. r. o.


Štatutári Cobra Partners s. r. o.


Spoločníci Cobra Partners s. r. o.


Predmety podnikania Cobra Partners s. r. o.


Kataster Cobra Partners s. r. o.


Skrátené výkazy Cobra Partners s. r. o.