Moja zóna

DU s.r.o.

Banícka 703/16, 990 01 Veľký Krtíš
44635923
2022810361
Nemá
nezistený
18.04.2009
Sprostr.obch.so šp.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-257,95
1,96
0,01
13 239,7 %
-15 tis. €
-208,3 %
2015/2014
252 tis. €
-76,2 %
2015/2014
-257,95
-1 784 151,3 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE