Moja zóna

RADMEX, s. r. o.

Maďarská 31, 851 10 Bratislava
44636091
2022770431
Nemá
nezistený
27.02.2009
Ost.informač.služby i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod RADMEX, s. r. o.


Štatutári RADMEX, s. r. o.


Spoločníci RADMEX, s. r. o.


Predmety podnikania RADMEX, s. r. o.


Kataster RADMEX, s. r. o.


Skrátené výkazy RADMEX, s. r. o.