Moja zóna

Marcel Olšav

Bankovská 4, 091 01 Stropkov
44638914
1080423718
Nemá
nezistený
01.03.2009
Ost.stav.kompletiz.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A