Moja zóna

Alexander Skalický

Párovce 9, 951 31 Močenok
44652976
1070028344
Nemá
nezistený
01.04.2009
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A