Moja zóna

Náradie DLZ s.r.o.

Hviezdoslavova 21, 960 01 Zvolen
44664117
2022775018
Nemá
nezistený
04.03.2009
Ost.maloob.s novým tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
0,38
265,2 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE