Moja zóna

Jozef Klíma

906 35 Plavecký Mikuláš
44664346
1080387077
Nemá
0 zamestnancov
01.03.2009
Obkladanie stien,podláh

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
6,89 tis. €
-26,8 %
2020/2019
N/A