Moja zóna

Peter Fedák - FED

090 22 Bukovce
44673132
1024469215
Nemá
nezistený
02.03.2009
Služ.súvis.s lesníctvom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A