Moja zóna

PLUTUS CONSULTING, s. r. o.

Tomášikova 23/E, 821 01 Bratislava
44683120
2022802364
Nemá
nezistený
31.03.2009
Administr-kancelár.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,68
0,45
-0,98
-50,5 %
3,42 tis. €
154,7 %
2020/2019
6,52 tis. €
32,4 %
2020/2019
0,68
171,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskPLUTUS CONSULTING, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

TržbyPLUTUS CONSULTING, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

SkóringPLUTUS CONSULTING, s. r. o.


1,5
1,51
0,38
-1,78

Zisk pred zdanenímPLUTUS CONSULTING, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

EBITDAPLUTUS CONSULTING, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Koneční uživatelia výhod PLUTUS CONSULTING, s. r. o.


Štatutári PLUTUS CONSULTING, s. r. o.


Spoločníci PLUTUS CONSULTING, s. r. o.


Predmety podnikania PLUTUS CONSULTING, s. r. o.


Kataster PLUTUS CONSULTING, s. r. o.


Skrátené výkazy PLUTUS CONSULTING, s. r. o.