Moja zóna

M & L PROMO DESIGN s. r. o.

Mýtna 7841/46E, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
44687591
2022796204
SK2022796204
nezistený
27.03.2009
Ost.zábav,voľnočas.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,34
-0,94
-0,04
63,8 %
11,3 tis. €
368,2 %
2020/2019
28,5 tis. €
51,5 %
2020/2019
-0,34
-382,7 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskM & L PROMO DESIGN s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

TržbyM & L PROMO DESIGN s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

SkóringM & L PROMO DESIGN s. r. o.


-2,41
0,36
n/a
-0,04

Zisk pred zdanenímM & L PROMO DESIGN s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDAM & L PROMO DESIGN s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod M & L PROMO DESIGN s. r. o.


Štatutári M & L PROMO DESIGN s. r. o.


Spoločníci M & L PROMO DESIGN s. r. o.


Predmety podnikania M & L PROMO DESIGN s. r. o.


Kataster M & L PROMO DESIGN s. r. o.


Skrátené výkazy M & L PROMO DESIGN s. r. o.