Moja zóna

JR Tronic s.r.o.

Domovina 181/8, 951 44 Výčapy-Opatovce
44688326
2022793949
SK2022793949
5-9 zamestnancov
02.04.2009
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,2
0,07
91,5 %
9,74 tis. €
-48,3 %
2020/2019
1,63 mil. €
45,2 %
2020/2019
0,02
-68,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskJR Tronic s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

TržbyJR Tronic s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €

SkóringJR Tronic s.r.o.


9,7
0,08
0,04
1,08

Zisk pred zdanenímJR Tronic s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

EBITDAJR Tronic s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

Koneční uživatelia výhod JR Tronic s.r.o.


Štatutári JR Tronic s.r.o.


Spoločníci JR Tronic s.r.o.


Predmety podnikania JR Tronic s.r.o.


Kataster JR Tronic s.r.o.


Skrátené výkazy JR Tronic s.r.o.