Moja zóna

Juvamen s. r. o. v likvidácii

Laurinská 10, 811 01 Bratislava
44689195
2022798580
Nemá
nezistený
31.03.2009
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskJuvamen s. r. o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017

TržbyJuvamen s. r. o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017

Zisk pred zdanenímJuvamen s. r. o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017

EBITDAJuvamen s. r. o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017

Koneční uživatelia výhod Juvamen s. r. o. v likvidácii


Štatutári Juvamen s. r. o. v likvidácii


Spoločníci Juvamen s. r. o. v likvidácii


Predmety podnikania Juvamen s. r. o. v likvidácii


Kataster Juvamen s. r. o. v likvidácii


Skrátené výkazy Juvamen s. r. o. v likvidácii