Moja zóna

COLOTECH s. r. o. v likvidácii

Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava
44702043
2022794719
Nemá
nezistený
02.04.2009
Veľk.s ost.dom.potreb.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod COLOTECH s. r. o. v likvidácii


Štatutári COLOTECH s. r. o. v likvidácii


Spoločníci COLOTECH s. r. o. v likvidácii


Predmety podnikania COLOTECH s. r. o. v likvidácii


Kataster COLOTECH s. r. o. v likvidácii


Skrátené výkazy COLOTECH s. r. o. v likvidácii