Moja zóna

Mgr. Miloš Ličko - KRIAVELI

Jarková 6, 091 01 Stropkov
44708009
1076880222
Nemá
nezistený
10.04.2009
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A