Moja zóna

CONUEST, spol. s r. o.

Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava
44716061
2022820580
Nemá
nezistený
15.05.2009
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod CONUEST, spol. s r. o.


Štatutári CONUEST, spol. s r. o.


Spoločníci CONUEST, spol. s r. o.


Predmety podnikania CONUEST, spol. s r. o.


Kataster CONUEST, spol. s r. o.


Skrátené výkazy CONUEST, spol. s r. o.