Moja zóna

ENEXY, k.s.

Bernecká 1823, 936 01 Šahy
44738749
2022822769
SK2022822769
nezistený
05.05.2009
Výr.mlynských výrobkov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,87
-0,33
0,24
361,3 %
72,3 tis. €
89 124,7 %
2020/2019
83,3 tis. €
0,87
20 819,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE