Moja zóna

UNINOVA HOSTEL, s. r. o.

Dopravná 51, 831 06 Bratislava
44743939
2022825827
SK2022825827
5-9 zamestnancov
21.04.2009
Turistické ubytovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,03
0,03
7,4
6,6 %
10,7 tis. €
-93 %
2020/2019
400 tis. €
-34,3 %
2020/2019
0,03
-92,6 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskUNINOVA HOSTEL, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

TržbyUNINOVA HOSTEL, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €

SkóringUNINOVA HOSTEL, s. r. o.


18,13
0,93
0,04
11,48

Zisk pred zdanenímUNINOVA HOSTEL, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

EBITDAUNINOVA HOSTEL, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod UNINOVA HOSTEL, s. r. o.


Štatutári UNINOVA HOSTEL, s. r. o.


Spoločníci UNINOVA HOSTEL, s. r. o.


Predmety podnikania UNINOVA HOSTEL, s. r. o.


Kataster UNINOVA HOSTEL, s. r. o.


Skrátené výkazy UNINOVA HOSTEL, s. r. o.