Moja zóna

RAS - HO Slovakia, s.r.o.

Čierne Blato 888/45, 935 05 Pukanec
44756682
2022828962
Nemá
nezistený
27.05.2009
Pilovanie dreva

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod RAS - HO Slovakia, s.r.o.


Štatutári RAS - HO Slovakia, s.r.o.


Spoločníci RAS - HO Slovakia, s.r.o.


Predmety podnikania RAS - HO Slovakia, s.r.o.


Kataster RAS - HO Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy RAS - HO Slovakia, s.r.o.