Moja zóna

Obchodný dom IMSB s. r. o.

Špitálska 53, 811 01 Bratislava
44756828
2022909559
Nemá
nezistený
28.10.2009
Výroba olejov a tukov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE