Moja zóna

MEDI IN, s.r.o.

Brnianska 49, 811 04 Bratislava
44768516
2022855318
Nemá
2 zamestnanci
09.07.2009
Čin.všeob.lekár.praxe

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,12
0,19
2,36
35,4 %
10,6 tis. €
7,2 %
2020/2019
100 tis. €
10,2 %
2020/2019
0,12
-0,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE