Moja zóna

Marie Bihariová

900 68 Plavecký Štvrtok
44783281
1081408625
Nemá
nezistený
11.05.2009
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A