Moja zóna

Database Marketing s. r. o.

Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
44783663
2022834396
Nemá
nezistený
04.06.2009
Počítačové programovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Database Marketing s. r. o.


Štatutári Database Marketing s. r. o.


Spoločníci Database Marketing s. r. o.


Predmety podnikania Database Marketing s. r. o.


Kataster Database Marketing s. r. o.


Skrátené výkazy Database Marketing s. r. o.