Moja zóna

ERS KAPITAL s. r. o.

Železničiarska 659/4, 900 51 Zohor
44788673
2022828434
Nemá
nezistený
27.05.2009
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ERS KAPITAL s. r. o.


Štatutári ERS KAPITAL s. r. o.


Spoločníci ERS KAPITAL s. r. o.


Predmety podnikania ERS KAPITAL s. r. o.


Kataster ERS KAPITAL s. r. o.


Skrátené výkazy ERS KAPITAL s. r. o.