Moja zóna

eucert s.r.o.

Trnavská cesta 84, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44813422
2022836387
SK2022836387
3-4 zamestnanci
12.06.2009
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,04
0,12
0,19
69,2 %
7,15 tis. €
-27,2 %
2020/2019
167 tis. €
-0,3 %
2020/2019
0,04
-32,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE