Moja zóna

MERIGLOBE PROPERTY MALACHOV s. r. o.

Gorkého 3, 811 01 Bratislava
44817584
2022870707
SK2022870707
nezistený
01.08.2009
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
-0
0,05
0 %
-4,27 tis. €
-42 %
2018/2017
N/A
-0
-41,2 %
2018/2017
N/A
N/A

ZiskMERIGLOBE PROPERTY MALACHOV s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

TržbyMERIGLOBE PROPERTY MALACHOV s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018

SkóringMERIGLOBE PROPERTY MALACHOV s. r. o.


205,29
1
n/a
0,05

Zisk pred zdanenímMERIGLOBE PROPERTY MALACHOV s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDAMERIGLOBE PROPERTY MALACHOV s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €

Koneční uživatelia výhod MERIGLOBE PROPERTY MALACHOV s. r. o.


Štatutári MERIGLOBE PROPERTY MALACHOV s. r. o.


Spoločníci MERIGLOBE PROPERTY MALACHOV s. r. o.


Predmety podnikania MERIGLOBE PROPERTY MALACHOV s. r. o.


Kataster MERIGLOBE PROPERTY MALACHOV s. r. o.


Skrátené výkazy MERIGLOBE PROPERTY MALACHOV s. r. o.