Moja zóna

Lukáš Havlík

Veľkomoravská 31, 901 01 Malacky
44831544
1074697998
Nemá
nezistený
10.06.2009
Ost.vydavateľské čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A