Moja zóna

Štefan Dulík

Hlavná 89, 927 01 Šaľa
44849842
1033502162
Nemá
nezistený
01.07.2009
Ost.stav.kompletiz.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A