Moja zóna

Andrea Polónyiová

M. M. Hodžu 18, 927 01 Šaľa
44861567
1079835130
Nemá
nezistený
15.07.2009
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A