Moja zóna

creatric s.r.o.

Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
44862202
2022862314
Nemá
nezistený
16.07.2009
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE