Moja zóna

AUTODOPRAVA HÚSKA František, s. r. o.

Vaďovce 67, 916 13 Vaďovce
44863021
2022880167
Nemá
nezistený
03.09.2009
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod AUTODOPRAVA HÚSKA František, s. r. o.


Štatutári AUTODOPRAVA HÚSKA František, s. r. o.


Spoločníci AUTODOPRAVA HÚSKA František, s. r. o.


Predmety podnikania AUTODOPRAVA HÚSKA František, s. r. o.


Kataster AUTODOPRAVA HÚSKA František, s. r. o.


Skrátené výkazy AUTODOPRAVA HÚSKA František, s. r. o.